Ας φανταστούμε εκ νέου τη μάθηση

Ήρθε η ώρα να εκμεταλλευτούμε όλα όσα έχει να προσφέρει η επιστήμη για τη διδασκαλία και τη μάθηση στην Ιατρική

Το έργο MIREIA έχει ξεκινήσει

Θα φροντίσουμε να σας ενημερώσουμε για όλη τη μελλοντική μας πρόοδο!

Κάντε κλικ εδώ για να το εξερευνήσετε τώρα!

MIREIA: Mixed Reality in medical Education based on Interactive Applications


Η ιατρική εκπαίδευση είναι μια μακρά και απαιτητική διαδικασία, που απαιτεί την εκμάθηση εκτεταμένων θεωρητικών γνώσεων καθώς και ένα σύνολο τεχνικών και μη τεχνικών δεξιοτήτων. Παραδοσιακά, κατά τα πρώτα στάδια της εκπαίδευσης, οι διαμορφωτικές μέθοδοι βασίζονται συχνά σε στατικό μαθησιακό περιεχόμενο και μερικές φορές απομακρύνονται από την πραγματική κλινική πρακτική. Επί του παρόντος, αυτές οι μέθοδοι αντικαθίστανται από νέες προσεγγίσεις που βασίζονται στη χρήση τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνιών (ICTs). Νέες τεχνολογίες, όπως η εκτεταμένη πραγματικότητα (που περιλαμβάνει εικονική (VR), επαυξημένη (AR) και μικτή πραγματικότητα (MR)) και τρισδιάστατη (3D) εκτύπωση, εφαρμόζονται σε διαφορετικές πτυχές του ιατρικού τομέα, συμπεριλαμβανομένης της εκπαίδευσης.


Παρά τη δημοσίευση αυτών των μεθόδων και τεχνολογιών, πρέπει να αντιμετωπιστούν αρκετές προκλήσεις προκειμένου να εξαχθεί το πλήρες διδακτικό δυναμικό των εικονικών μοντέλων: (1) δεν υπάρχουν υπάρχουσες τεχνολογίες για γρήγορη και αυτόματη παραγωγή τρισδιάστατων μοντέλων, πράγμα που σημαίνει ότι τα μοντέλα πρέπει να είναι αποκτήθηκε από τρίτους με περιορισμένη εξατομίκευση · (2) δεν υπάρχουν αποδεκτά πρότυπα για την αξιοποίηση αυτών των καινοτόμων τεχνολογιών με μεθοδολογικές οδηγίες στην ιατρική εκπαίδευση και (3) επιστημονικά στοιχεία που να υποστηρίζουν την εγκυρότητα των εξατομικευμένων μοντέλων καθώς τα εργαλεία μάθησης και κατάρτισης είναι σπάνια.

Το MIREIA είναι μια μοναδική Συμμαχία Γνώσης που περιλαμβάνει ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΙΤΕ) και εταιρείες που θα συνδυάσουν τη χρήση αιχμής τεχνολογίας σε συναρπαστική εικονική τεχνολογία και τρισδιάστατη εκτύπωση με εξατομικευμένο μαθησιακό περιεχόμενο για την προώθηση της μαθησιακής διαδικασίας των φοιτητών. .


MIREIA is a unique Knowledge Alliance involving Higher Education institutions (HEIs) and companies that will combine the use of cutting-edge technology in immersive virtual technology and 3D printing with personalized learning content to promote the student-centred learning process of medical students and residents. This Alliance proposes the development of an innovative methodology and tools to provide interactive pedagogical content for customized training based on 3D models, such as anatomical models (with and without pathologies) built from real-patient cases (e.g. medical imaging studies) or virtual scenarios for basic training in minimally invasive surgery (MIS).


Contents will be accessible anytime and anywhere using portable devices, extended reality (XR) visualization technologies, or printed with 3D printing technology. This will allow students to train through immersive virtual environments or in physical simulators that use personalized 3D printed models. Mentors will also be able to create and share any clinical experience as learning content for students such as medical imaging studies, 3D anatomical models based on preoperative studies, or video sequences of surgical procedures, following specific methodological guidelines. In addition, innovative tools will be implemented for the semi-automatic creation of customized 3D models for educational purposes.


This Alliance seeks to bridge the gap between classroom learning and laboratory training and actual clinical practice. All the guidelines and learning contents will be available through open access as part of the MIREIA repository, which will also act as a hub to share 3D models and learning contents. To test the viability of the solution, validation will be carried out for three medical use cases: medical anatomy, laparoscopy and flexible endoscopy.