Ontmoet onze teams

Rechtvaardiging van onze alliantie


Deze alliantie heeft vooraanstaande instellingen in het veld samengebracht om hun kennis en knowhow te bundelen met als doel het ontwikkelen en ter beschikking stellen van Europese instellingen voor hoger onderwijs een reeks innovatieve instrumenten ter verbetering van de kwaliteit van de aangeboden medische opleiding, met als gevolg een verbetering van de zorg voor toekomstige patiënten. Het doel van deze alliantie is de modernisering van het Europese opleidingssysteem voor medische en chirurgische opleidingen, door zowel mentoren, studenten als bewoners een reeks innovatieve pedagogische en opleidingsinstrumenten ter beschikking te stellen. Dit zal bijdragen tot de doelstelling van de EU om een gedeelde economische visie te bevorderen om een sterk, concurrerend en innovatief Europa te creëren.

Negen partners in zes Europese landen zullen samenwerken om het MIREIA-project mogelijk te maken

Deze alliantie zal de totstandbrenging van een Europees kader voor kennisuitwisseling mogelijk maken voor de opleiding en opleiding van toekomstige medische professionals, waardoor het efficiënte gebruik van middelen wordt bevorderd. Om te voldoen aan de Europese opleidingsbehoeften op het gebied van geneeskunde en chirurgie, is vóór de publicatie van de projectresultaten samenwerking op Europees niveau nodig, zodat alle instrumenten die in dit project worden voorgesteld, kunnen worden gevalideerd door potentiële gebruikers (medische studenten en bewoners) van verschillende onderwijsinstellingen in hun lidstaten.

Consortiumpartners

CCMIJU

Met meer dan 20 jaar ervaring in chirurgische training en onderzoek, zal de CCMIJU een belangrijke rol spelen in alle educatieve aspecten van het project. CCMIJU is verantwoordelijk voor het beheer van het project (WP1), coördineert de validatie van het project (WP7) en neemt actief deel aan de implementatie van de tools voor het genereren van modellen en inhoud (WP4 en WP5) en het creëren van de leerinhoud (WP6).

Lees verder

UPM

UPM heeft een geconsolideerde ervaring in technologieversterkend leren (TEL) voor onderwijs in de gezondheidszorg en was verantwoordelijk voor de wetenschappelijke coördinatie in projecten zoals SINERGIA en MISSIM (VR-simulator voor minimaal invasieve chirurgie / MIS-training) of MISTELA en EASIER. Als zodanig zal het de rol van wetenschappelijk coördinator op zich nemen. Met deze achtergrond zal UPM verantwoordelijk zijn voor de functionele vereisten van de repository- en generatietools (WP4) en een belangrijke rol spelen in het kennisopwekkingsproces, de ontwikkeling van de oplossing (integratie van MIS-SIM-simulator) en data-analyse.

Lees verder

eCapture3D

Dit bedrijf is gespecialiseerd in de ontwikkeling van 3D-digitalisering en 3D-modelleringstechnologieën en heeft ervaring met het op de markt brengen van nieuwe 3D-producten. In het project zal deze instelling werken aan de ontwikkeling van semi-automatische modelleertools voor trainingsdoeleinden in geneeskunde en chirurgie en zal ze verantwoordelijk zijn voor het leiden van de WP9 van exploitatie.

 

 

 

 

 

 

 

.

Lees verder

SINTEF

SINTEF is de grootste onafhankelijke onderzoeksorganisatie van Scandinavië die zich toelegt op het creëren van innovatieve technologische oplossingen die in de praktijk worden gebracht. SINTEF zal voornamelijk werken aan de ontwikkeling van pedagogische toepassingen door middel van immersieve technologie (WP5) en zal de WP6 van het creëren van leerinhoud coördineren.

Lees verder

TUDELFT

Een van de belangrijkste Europese onderzoeksgroepen in TEL toegepast op geneeskunde en chirurgie. TUDELFT zal verantwoordelijk zijn voor het coördineren van de pedagogische behoeften en richtlijnen voor het gebruik van de trainingstools die in MIREIA (WP3) worden aangeboden, evenals de procedures om de kwaliteit van de ontwikkeling van het project (WP2) te waarborgen.

 

Lees verder

MEDIS

Als chirurgische partner met directe toegang tot een breed netwerk van chirurgen in heel Europa, zal MEDIS de projectverspreidingstaken (WP8) leiden en actief deelnemen aan de ontwikkeling van leerinhoud (WP6) en de validatie van projectresultaten (WP7).

 

 

 

 

 

Lees verder

OUS

Het Interventiecentrum van het Universitair Ziekenhuis van Oslo concentreert zich veel van zijn onderzoek op de ontwikkeling en het gebruik van nieuwe technologieën voor chirurgische ondersteuning. Tijdens het project zal deze instelling zich concentreren op de ontwikkeling van trainingstoepassingen op basis van XR-technologieën (WP5) en op het aanbieden van virtuele pedagogische modellen voor medische en chirurgische training (WP6). Ze zullen ook actief deelnemen aan de validatie van projectresultaten (WP7).

Lees verder

Avaca Technologies

Avaca Technologies biedt uitgebreide kennis van webplatforms, grote data-implementaties en data-engineering en opslagsystemen. Tijdens het project zullen ze voornamelijk verantwoordelijk zijn voor de implementatie en het beheer van de repository voor de inhoud en de integratie van de ontwikkelde tools (WP5).

Lees verder

St. Olavs hospital

St. Olavs ziekenhuis is het Universitair Ziekenhuis voor Midden-Noorwegen en geïntegreerd met NTNU (Noorse Universiteit voor Wetenschap en Technologie in Trondheim). Het neemt deel aan het project als een aangesloten entiteit van SINTEF en zal actief deelnemen aan het creëren van leerinhoud (WP6) en aan de validatie van projectresultaten (WP7).

Lees verder