Se våre team

Begrunnelse for alliansen vår


MIREIA har samlet ledende institusjoner på området for å samle kunnskap og erfaring med sikte på å utvikle og gjøre tilgjengelig for europeiske utdanningsinstitusjoner et sett med innovative verktøy for å forbedre kvaliteten på medisinsk opplæring som tilbys, med den påfølgende forbedringen av omsorgstjenesten som blir gitt til fremtidige pasienter. Målet med MIREIA-prosjektet er modernisering av det europeiske opplæringssystemet for medisinsk og kirurgisk opplæring, som gjør tilgjengelig for mentorer, studenter og beboere et sett med innovative pedagogiske opplæringsverktøy. Dette vil bidra til EUs mål om å fremme en felles økonomisk visjon om å skape et sterkt, konkurransedyktig og innovativt Europa.

Ni partnere i seks europeiske land vil samarbeide for å få MIREIA prosjektet til å lykkes

MIREA-partnerne vil muliggjøre etablering av et europeisk rammeverk for deling av kunnskap for opplæring og utdanning av fremtidige medisinske fagpersoner, og dermed fremme effektiv bruk av ressurser. For å møte europeiske opplæringsbehov innen medisin og kirurgi, er samarbeid på europeisk nivå nødvendig, spesielt for at alle verktøyene som er foreslått i dette prosjektet skal kunne valideres av potensielle brukere (medisinstudenter og beboere) av forskjellige utdanningsinstitusjoner i deres medlemsland.

Konsortium partnere

CCMIJU

Med mer enn 20 års erfaring innen kirurgisk opplæring og forskning, vil CCMIJU spille en viktig rolle for alle pedagogiske aspekter av prosjektet. CCMIJU vil være ansvarlig for ledelsen av prosjektet (WP1), de vil koordinere prosjektets validering (WP7), og delta aktivt i implementeringen av modell- og innholdsgenereringsverktøyene (WP4 og WP5) og opprettelsen av læringsinnholdet (WP6 ).

Les mer

UPM

UPM har en samlet erfaring innen teknologi-basert læring (technology enhanced learning) for helseutdanning og har hatt ansvaret for den vitenskapelige koordineringen i prosjekter som SINERGIA og MISSIM (VR-simulator for minimalt invasiv kirurgi / MIS-trening) eller MISTELA og EASIER. Som sådan vil det ta rollen som vitenskapelig koordinator. Med denne bakgrunnen vil UPM være ansvarlig for funksjonskravene til databasen og genereringsverktøyene (WP4) og vil ha en viktig rolle i kunnskapsutviklingsprosessen, utvikling av løsningen (integrering av MIS-SIM (Minimally Invasive Surgery Simulator Scenario Editor) simulator og dataanalyse.

Les mer

eCapture3D

Dette selskapet spesialiserer seg på utvikling av 3D-digitalisering og 3D-modelleringsteknologi og har erfaring med å introdusere nye 3D-produkter til markedet. I prosjektet vil denne institusjonen arbeide med utvikling av halvautomatiske modelleringsverktøy for opplæringsformål i medisin og kirurgi og vil være ansvarlig for å lede WP9 om komersiell utnyttelse av resultater fra MIREIA.

Les mer

 

 

 

 

 

 

 

SINTEF

SINTEF er Skandinavias største uavhengige forskningsorganisasjon dedikert til å skape innovative teknologiske løsninger som tas i bruk. SINTEF vil hovedsakelig arbeide med utvikling av pedagogiske applikasjoner gjennom virtuell og 3D printing teknologi (WP5) og vil koordinere WP6 for opplæring av læringsinnhold.

Les mer

TUDELFT

En av de viktigste europeiske forskningsgruppene i teknologi-basert læring innen anvendt medisin og kirurgi. TUDELFT vil være ansvarlig for å koordinere de pedagogiske behovene og retningslinjene for bruk av opplæringsverktøyene gitt i MIREIA (WP3), samt prosedyrene for å sikre kvalitet i utviklingen av prosjektet (WP2).

 

Les mer

MEDIS

Som en kirurgisk partner med direkte tilgang til et bredt nettverk av kirurger over hele Europa, vil MEDIS lede formidling (WP8) og delta aktivt i utviklingen av læringsinnhold (WP6) og validering av prosjektresultater (WP7).

Les mer

 

 

 

 

 

OUS

Intervensjonssenteret ved Oslo universitetssykehus fokuserer mye av sin forskning på utvikling og bruk av ny teknologi for kirurgisk støtte. I løpet av prosjektet vil denne institusjonen fokusere på utvikling av treningsapplikasjoner basert på XR-teknologier (WP5) og på å tilby virtuelle pedagogiske modeller for medisinsk og kirurgisk opplæring (WP6). De vil også delta aktivt i validering av prosjektresultater (WP7).

Les mer

Avaca Technologies

Avaca Technologies representerer omfattende kunnskap om nettplattformer, implementering av store data, datateknikk og lagringssystemer. I løpet av prosjektet vil de være hovedansvarlige for implementering og styring av databasen for innholdet og integreringen av de utviklede verktøyene (WP5).

Les mer

St. Olavs hospital

St. Olavs hospital er universitetssykehuset for Midt-Norge og integrert med NTNU (Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet i Trondheim). St. Olavs hospital deltar i prosjektet som en tilknyttet enhet til SINTEF og vil delta aktivt i opprettelsen av læringsinnhold (WP6) og i validering av prosjektresultater (WP7).

Les mer