Noen nyttige lenker

EASIER prosjektet

European Knowledge Alliance for Innovative Education of Surgical and Interventional Skills (EASIER) foreslår en innovativ tilnærming for kirurgisk undervisning og læring basert på teknologiforbedret læring. EASIER utvikler en innovativ pedagogisk støttet plattform for kirurgisk multifaglig utdanning.

http://www.easier-project.eu/

Proyecto S4Game

S4Game har som mål å gi helsepersonell en innovativ tilnærming for å tilegne seg og utvikle myke ferdigheter for å fremme faglige utvikling. I denne forbindelse vil det bli produsert en håndbok og en immersiv SG basert på VR-teknologier. Deres viktigste læringsmål er å tilegne seg myke ferdigheter som kreves under arbeid i et operasjonsrom, for eksempel kommunikasjon, teamarbeid eller ledelse.

https://s4game.eu/

eCapture3D

eCapture3D er et ledende bildeanalyse- og prosesseringsselskap hvis teknologi gjør det mulig for brukere å generere 3D-modeller ved bruk av alle typer kameraer, inkludert smarttelefoner, skaffe spektrale 3D-modeller ved hjelp av hyperspektrale kameraer og gjenkjenne objekter og mennesker i 2D-bilder ved hjelp av AI. I prosjektet vil dette selskapet jobbe med utvikling av halvautomatiske modelleringsverktøy for opplæringsformål i medisin og kirurgi og vil være ansvarlig for å lede WP9 for kommersiell utnyttelse av resultater.

https://www.ecapture3d.com

Et nytt læringsparadigme for virtual reality for medisinsk utdanning. MIS-SIM

MIS-SIM (Minimally Invasive Surgery Simulator Scenario Editor) er et innovativt miljø for medisinske innholdsskapere / mentorer. MIS-SIM er en VR-simulator som lar brukerne opprette og dele virtuelle oppgaver, tilpasset opplæringsbehovet til elever. Den nåværende versjonen av redigerinngsverktøyet for MIS-SIM scenario vil bli utvidet til å dekke intervensjonsteknikker, og integreres i treningsplanene til to ledende europeiske kirurgiske institusjoner gjennom et pioner pilotprogram. Dette vil omfatte opplæringsaktiviteter for å: (1) lære mentorer hvordan man utnytter potensialet i MIS-SIM for å skape effektive læringsscenarier; (2) lære leger i spesialisering og kirurger i CME-ferdigheter i MIS-SIM-baserte kurs; (3) gi medisinske fagpersoner mulighet til å utforme læringsteknologier på sykehuset.

http://missim-project.gbt.tfo.upm.es/pages/

CCMIJU Medisinsk Printing Lab

Laboratorium opprettet ved CCMIJU for anvendelse av 3D-printing og bioprinting teknologier innen medisinsk-kirurgisk felt.

https://lim.ccmijesususon.com/

Fremtidens operasjonsrom (FOR)

Fremtidens operasjonsrom representerer et samarbeid mellom St. Olavs hospital, Trondheim universitetssykehus og Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), Trondheim, Norge.

Gå til websiden

Norsk senter for minimalt invasiv billedguidet terapi og medisinsk teknologi (NorMIT)

NorMIT er en infrastruktur som vil bidra til økt forskning og innovasjon innen medisinsk teknologi med vekt på minimalt invasiv og bildestyrt terapi. Dette er et samarbeid mellom Fremtidens operasjonsrom (FOR) ved St. Olavs hospital i Trondheim og Intervensjonssenteret ved Oslo universitetssykehus (OUS). Operasjonssalene ligger fysisk i Trondheim og Oslo.

http://normit.no/en/

Nasjonal Kompetansetjeneste for Ultralyd og bildeveiledet behandling

Nasjonal Kompetansetjeneste for Ultralyd og bildeveiledet behandling (USIGT) ble etablert i 2011, forløperne var 3 sentre (neuro, endovaskulær, laparoskopi), etablert i 1996. I enheten USIGT samarbeider kirurger, ingeniører og forskere i Trondheim tett om nye måter å forbedre dagens kirurgiske metoder på, og å utvikle nye teknikker for minimalt invasiv kirurgi, ved hjelp av ultralyd- og bildeveiledningsteknologi, som posisjonssensorer og avansert visualisering. For pasienter betyr dette tryggere operasjoner og raskere restitusjon.

https://usigt.org/english/

eyesCloud3d

En nettplattform for å generere 3D-modeller ved hjelp av bilder eller videoer tatt av hvilket som helst kamera, inkludert smarttelefoner, der 3D-modellen kan opprettes på mindre enn ti minutter. Det er en nettplattform som er brukervennlig og uten behov for forutgående kunnskap om teknologiene som brukes. Disse teknologiene vil tillate generering av 3D-modeller fra endoskopiske kameraer og laparoskopiske prosedyrer som et resultat av MIREIA-prosjektet.

www.eyescloud3d.com